Kandidaatstelling 2017-06-30T17:56:13+00:00

Kandidaatstelling

Voor wie?

Je beschikt over een masterdiploma:

 • master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
 • master in de industriële wetenschappen: informatica
 • master in de informatica
 • master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
 • master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
 • Master of Engineering: Computer Science
 • Master of Science in Computer Science Engineering
 • Master of Science in Electrical Engineering
 • Masters in Applied Sciences and Engineering: Computer Science
 • master in de toegepaste informatica

Masterstudenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen zich ook kandidaat stellen. Je moet over het vereiste diploma beschikken op het moment van inschrijving.

Kandidaatdossiers worden behandeld door de begeleidingscommissie in volgorde van indiening. Het maximaal aantal inschrijvingen in de postgraduaatsopleiding is vastgelegd op 40 studenten. Hoe sneller je je kandidaat stelt, hoe meer kans je dus hebt om te kunnen inschrijven.

De deadline voor kandidaatstelling is 25 september.

Hoe? Je vult het webformulier in en voegt hieraan je cv en een kopie van je diploma/getuigschrift toe.

Webformulier kandidaatstellingLeerlingen die aan het oefenen zijn met drone

Je hebt een ander masterdiploma of gelijkwaardig

Deadline voor kandidaatstelling is 1 september.

Masterstudenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen zich ook kandidaat stellen. Je moet over het vereiste diploma beschikken op het moment van inschrijving.

Indien je na deze datum een dossier indient, kan je nog worden toegelaten tot de opleiding, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. De uiterlijke deadline voor een laattijdige kandidaatstelling is 25 september.

Hoe? Je vult het webformulier in en voegt hieraan je cv, motivatiebrief en kopie van je relevante diploma/getuigschrift toe. De begeleidingscommissie beoordeelt vervolgens of jouw dossier in aanmerking komt voor de opleiding. Dossiers worden behandeld in volgorde van indiening. Het maximaal aantal inschrijvingen in de postgraduaatsopleiding is vastgelegd op 40 studenten. Hoe sneller je je kandidaat stelt, hoe meer kans je dus hebt om te kunnen inschrijven.

Webformulier + motivatiebriefLeerlingen die voor een schoolproject bezig zijn op het dak van de campus met uitzicht op de andere campussen

Bedrijfsbeurzen

Vanuit de bedrijfswereld worden er in 2017-2018 19 bedrijfsbeurzen ter beschikking gesteld. Een beurs bedraagt 2.500 euro.

Wil je een bedrijfsbeurs aanvragen, dan dien je voor 1 september een aanvraagdossier in. Dit kan door het webformulier volledig in te vullen en een officieel creditbewijs toe te voegen van de masteropleiding die je toegang verleent tot het postgraduaat. Deze dossiers worden in de week na 1 september door de begeleidingscommissie op onderstaande wijze behandeld.

 • De kandidaten die voor 1 september een dossier hebben ingediend, worden gerangschikt volgens het totaal behaalde percentage in de masteropleiding, die de kandidaat toelating verleent tot het postgraduaat.
 • Voor het academiejaar 2017-2018 krijgen de eerste 19 studenten in de rangschikking een bedrijfsbeurs toegewezen. Per student kan er maximum één bedrijfsbeurs worden toegekend.
 • Indien een kandidaat aan wie een bedrijfsbeurs is toegekend, beslist om niet in te schrijven, dan wordt deze bedrijfsbeurs toegekend aan de volgende kandidaat in de rangschikking.
 • Indien een kandidaat aan wie een bedrijfsbeurs is toegekend, inschrijft en vervolgens de opleiding stopzet, dan kan deze bedrijfsbeurs niet worden overgedragen aan een andere kandidaat.

Studenten die hun aanvraag na de deadline indienen, kunnen een bedrijfsbeurs krijgen op voorwaarde dat er nog bedrijfsbeurzen beschikbaar zijn én dat de begeleidingscommissie dit dossier positief beoordeelt. Laattijdige aanvragen worden echter pas behandeld nadat alle andere aanvragen zijn verwerkt.

Beschik je over een diploma dat niet in bovenstaande lijst voorkomt, dan kan je je wel kandidaat stellen. Je wordt dan onderworpen aan een dossieronderzoek door de begeleidingscommissie, alvorens je toelating kan krijgen tot de opleiding.

Dien EERST het kandidaatsstellingsformulier voor inschrijving in de opleiding in, alvorens je een bedrijfsbeurs aanvraagt! Studiebeursaanvragen die worden ingediend zonder een kandidaatstelling voor de opleiding worden zonder meer geweigerd.

Aanvraag bedrijfsbeurs